.דיבוקים איז אַ פֿאָלק מעטאַל-גרופּע פֿון שװעדן, מיט לידטעקסטער נאָר אויף ייִדיש

fbhead